:نقل پسته

کیفیت: ممتاز

ترکیبات: شکر، مغر پسته، هل، گلاب

تاریخ انقضاء: 4 ماه پس از تولید