نقل دارچین

کیفیت: ممتاز

ترکیبات: شکر، دارچین

تاریخ انقضاء: 4 ماه پس از تولید